อาจารย์ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา ม.หัวเฉียวฯ ให้สัมภาษณ์โครงการ มฉก. รับใช้สังคมเกี่ยวกับการจัดระเบียบแหล่งอบายมุขรอบมหาวิทยาลัย   เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคารอำนวยการ เพื่อออกอากาศทางช่องสาครเคเบิล

โดยอาจารย์ชิดชนกได้ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยความเป็นห่วงเหล่าลูกศิษย์นักศึกษาทั้งหลายของทุกสถาบันการศึกษาว่า “ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอบายมุข  เรื่องยาเสพติด  เรื่องสุรา  หรืออะไรก็ตาม  มันก็จะมีวิวัฒนาการในการล่อลวงล่อหลอกเด็กอยู่  พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ   เราต้องรู้เท่าทันและต้องตระหนักว่า  ในการที่เรามาเรียนหนังสือหน้าที่ของเราก็คือศึกษาเล่าเรียน  สิ่งยั่วยุต่าง ๆ เราต้องยับยั้งชั่งใจ ระมัดระวังตัวเองในการที่จะไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุขเหล่านี้  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะยังคงยืนหยัดดูแล เด็ก ๆ ให้เหมือนกับเราเป็นพ่อแม่   เพราะพ่อแม่เค้าวางใจฝากนักศึกษาไว้กับเรา ๆ ก็จะต้องดูแลให้เหมือนลูกเหมือนหลาน”Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>