รดน้ำขอพรปีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สุขใจทั่วกัน
เป็นประจำทุกปีสำหรับประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้อยู่คู่วัฒนธรรมไทยไปตราบนานเท่านานซึ่งปีการศึกษา 2558 นี้ กิจกรรมได้จัดขึ้นตรงกับ   วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย (ข้างสนามฟุตบอลเล็ก) งานได้เริ่มตั้งแต่การตั้งขบวนแห่จากทุกคณะวิชา บริเวณอาคารอำนวยการ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อ 3 องค์ ณ ศาลาไทย จากนั้นขบวนได้เคลื่อนไปยังถนนข้าวต้มกุ๊ย ระหว่างทางก็มีการสาดน้ำตลอดเส้นทางได้รับความชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้า ถึงบริเวณพิธี เวทีได้ถูกจัดเตรียมให้สำหรับร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรอาวุโสนั่งประจำ บนเวทีเพื่อให้นักศึกษารดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดทั้งงานยังมีการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์จากศูนย์วัฒนธรรม รำวงร่วมกับวงดนตรีลูกทุ่งร่มโพธิ์ทองเดินแบบผ้าไทยของเทพบุตร-นางสงกรานต์ และนางสงกรานต์จำแลงจากทุกคณะวิชา นอกจากนี้ยังมีการประกวดการเดินแบบผ้าไทย ขบวนแห่ สาวรำวง ซุ้มเล่นน้ำเทพบุตร-นางสงกรานต์ด้วย โดยสรุปผลการประกวดแต่ละประเภทได้ดังนี้

เทพบุตรสงกรานต์

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

นางสงกรานต์

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์

นางสงกรานต์จำแลง

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>