ในการออกหน่วย มฉก.บริการชุมชน  ครั้งที่ 174 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้ไปที่ ร.ร.วัดลำบัว ซึ่งก่อนหน้านี้นักศึกษาได้มาออกค่ายอาสาทำห้องสมุดและสร้างสนามเด็กเล่น  เนื่องจาก ร.ร.อยู่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการกีฬาและทางการศึกษาค่อนข้างเยอะ

การออกหน่วยครั้งนี้มี 4 หน่วยงานจับมือช่วยเหลือ ร.ร.วัดลำบัว ได้แก่  ครอบครัวข่าว 3 ตู้ปณ.อาสา  โดยคุณกฤษ เจนพานิชยากร พิธีกรรายการและทีมงานร่วมนำถุงยังชีพ  อุปกรณ์กีฬา  ร่วมสมทบกับ สภ.บางปลาม้า  แจกให้แก่เด็กนักเรียน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพร้อมม.หัวเฉียวฯ มาออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพทั่วไป  เมื่อวันอาทิตย์ที่  16 มิถุนายนที่ผ่่านมา  งานนี้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ  อิ่มบุญไปตาม ๆ กัน 

 

โครงการ มฉก.บริการชุมชน  เป็นโครงการให้บริการดูแลตรวจสุขภาพทั่วไปฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผนึกกำลังอย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่องกับ  หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน  อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน  ปลูกจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม  สร้างเสริมประสบการณ์ตรงและทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา  ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ มากมาย  ได้แก่    เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจสุขภาพทั่วไป ถอนฟัน ตรวจพยาธิในเด็ก การทำกายภาพบำบัด การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  การรักษาตามศาสตร์แพทย์จีน การฝังเข็ม การให้คำแนะนำการใช้ยา การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กิจกรรมนันทนาการ และบริการตัดผม เป็นต้นTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>