ข่าวความคืบหน้ากรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีดำริสั่งปิดร้านเหล้าข้างสถานศึกษาภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 มีบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของท่านยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “แต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำมีการคุยกันมาก่อนรัฐบาลนี้ เพราะเมืองไทยไม่มีการจัดเขตอะไร  ฉะนั้นสถานศึกษากับสถานเริงรมย์มักจะอยู่ปะปนกันไป  อาจจะจัดโซนนิ่งยาก  แต่รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันมีบางสถานศึกษาสามารถจัดการเรื่องดังกล่าวได้ดี เช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราตามร้านอาหารอย่างเข้มงวดว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่ อยากให้สถานศึกษา ต่าง ๆ นำมาเป็นตัวอย่าง...”     

จากข่าวดังกล่าวมหาวิทยาลัยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมแหล่งอบายมุขโดยรอบสถาบัน  ความพยายามกว่า 6 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  ตรวจเยี่ยมร้านเหล้ากว่า 78 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ภายในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่  สถานีตำรวจภูธรบางพลี  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กำนันตำบลบางโฉลง สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสบความสำเร็จลุล่วงอีกขั้นหนึ่ง และมหาวิทยาลัยจะสานต่อดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไปเพื่อจัดระเบียบสังคมในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ปลอดภัยปราศจากแหล่งอบายมุข  เป็นชุมชนสีขาวที่น่าอยู่ และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครอง ที่ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียน 

 

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>