การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำตัวเองเปรียบเสมือนน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมเติมเต็มความรู้เข้าไปอยู่เสมอ ซึ่งทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แอดมินขอแนะนำ 4 นิสัยที่จะช่วยพัฒนาให้เรารู้สึกอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อยู่ตลอด
     - มองตัวเองเป็นเด็กฝึกงาน ทำให้คุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาหรือสิ่งที่ได้เจอเสมอ
     - เข้าไปอยู่ในสังคมคนเก่ง นอกจากจะได้เทคนิคดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้ว ยังทำให้เราเกิดการแข่งขันกับตัวเองเพื่อที่จะได้ชำนาญความรู้ในเรื่องนั้นได้เร็ววันอีกด้วย
     - คิดแล้วทำเลย การลงมือทำจะทำให้ได้ลองผิดลองถูก หาวิธีทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในแบบที่ตัวเองทำได้
     - แบ่งปันความรู้กับคนอื่น การแชร์ความรู้หรือให้คำปรึกษาที่เรามีให้กับคนอื่น ทำให้เกิดการทวนความรู้ที่มีและเป็นการส่งต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย