คนที่กำลังค้นหาตัวเอง ว่าเราเหมาะกับการเรียนคณะไหนดี วันนี้แอดมินมีทริคเล็ก ๆ เช็คว่าบุคลิกแบบเราควรเรียนคณะไหนดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเลือกคณะของน้อง ๆ

     -คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถ้าน้อง ๆ เป็นคนมีบุคลิกสัมพันธ์ดี ยิ้มเเย้มง่าย ปรับตัวเข้าหากับคนอื่นได้ง่าย มองโลกในเเง่ดี มีความอดทนสูง ใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ สนใจเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ กระตือรือร้นในการดูเเลผู้ป่วย กลุ่มคณะนี้เหมาะกับน้อง ๆ มากเลย

     -คณะด้านภาษาและวัฒนธรรม มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน มีความใส่ใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุยเจรจาคนอื่น ไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง เข้ากับผู้อื่นได้ดี อีกทั้งชอบเรียนรู้และเปิดรับวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ

     -คณะด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เป็นคนชื่นชอบงานศิลปะทุกเเขนง มีจิตนาการสามารถจุดเชื่อมโยงของเรื่องราวเก่ง ไม่ชอบการอยู่ในกรอบ ชอบชีวิตที่มีสีสันเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา

ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

     -คณะนิติศาสตร์ สนใจข่าวสาร อยู่ในกรอบระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ บุคลิกนิ่งขรึม เด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสีย

สำหรับที่ ม.หัวเฉียวฯ ก็มีคณะให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนได้ตามต้องการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://admission.hcu.ac.th/