คณะศิลปศาสตร์ ม.หัวเฉียว ฯ หลักสูตรทันสมัย ได้ใจคนรุ่นใหม่ กับสาขาวิชาอังกฤษ-ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ ที่เรียนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน จำนวน 2 ภาคเรียน

น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังมองหาที่เรียนกับสาชาวิชาสุดคลูแบบนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: http://arts.hcu.ac.th

E-mail: arts.hcu@gmail.com

line : @629vlyks