เรียนคณะนิติศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ ดีอย่างไร วันนี้แอดมินขอนำเสนอจุดเด่นสุดปังได้รับทราบกัน

-ได้รับการรับรองหลักสูตรจากเนติบัณฑิตสภา สภาทนายความ กพ.
-เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะ ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี
-รายวิชามีความโดดเด่นทางด้านกฎหมายทั้งไทยและจีน
-มีการจัดการเรียนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต และ Life -Long Learning -มีการจัดการเรียนแบบ Hybrid เหมาะกับตำรวจ และผู้เรียนวัยทำงาน