น้อง ๆ ม.ปลายหลายคน อินบ็อกมาถามแอดมินว่า หลักสูตรนานาชาติ ม.หัวเฉียวฯ มีคณะ และสาขาวิชาไหนบ้าง วันนี้แอดมินขอแนะนำให้น้อง ๆ ได้ทราบกัน

-คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)
-คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต B.B.A.
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)