สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการจัดสอบ HSK&HSKK แบบคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยเปิดสอบ HSK ระดับ 4-5 และ HSKK ระดับกลาง - ระดับสูง (ผู้สมัครสอบ HSK ต้องสอบ HSKK ด้วย แต่หากไม่สอบ HSK สามารถสอบ HSKK อย่างเดียวได้) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.chinesetest.cn ตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2566 และกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล cihcu.hsktest@gmail.com) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ จ้าว (ภาษาจีน) 08-1849-0130 หรือ อาจารย์เฉินอิ่ง (ภาษาไทย) 095-572-2014