วันนี้แอดมินขอแนะนำอีกหนึ่งของ HCU More than a University นั่นก็คือ

ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพร Cosmetic and Herbal innovation Center (CHIC) ซึ่งทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยใช้นวัตกรรมด้านเคมีประกอบกับงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ พัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ การจดทะเบียนและ OEM

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-713-8100 ต่อ 1243

Facebook : CHICCLUBHERB