HCU อยากเล่า : ทำไมถึงเรียก ม.หัวเฉียวฯ ว่ารั้วร่มโพธิ์ทอง
     น้อง Freshy หรือน้อง ม.ปลาย คงเคยได้ยินว่าอีกชื่อหนึ่งของ ม.หัวเฉียวฯ ว่า รั้วร่มโพธิ์ทอง วันนี้แอดมินจะขออธิบายสักเล็กน้อยถึงที่มาก็เพราะว่า ที่ ม.หัวเฉียว มีต้นโพธิ์ ที่เติบโตสูงตระหง่านอยู่ด้านข้างหอประชุม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกโพธิ์ต้นนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดมหาวิทยาลัย และได้สถาปนาต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย โดยต้นโพธิ์ คือ สัญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณของการรู้แจ้งเห็นจริง อันนำความสว่าง สะอาด สงบมาสู่โลก เพราะการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เกิดขึ้นภายใต้ต้นโพธิ์