หลังจากเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำหรับโครงการ HCU Healthy Campus ซึ่งกิจกรรมของโครงการมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

โดยแอดมินขอแนะนำว่า มีกิจกรรมอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
-การเดินนับจำนวนก้าวจนถึง 31 สิงหาคม
-ไท้เก๊ก ทุกวันอังคารและศุกร์ (25 กรกฎาคม-25 สิงหาคม)
-แอโรบิค ทุกวันจันทร์และพุธ (24 กรกฎาคม-28 สิงหาคม)
-โยคะ ทุกวันพุธและวันศุกร์ (26 กรกฎาคม-25 สิงหาคม)

ชาว HCU NEW GEN สามารสอบถามข้อมูล แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา และ แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา สำนักพัฒนานักศึกษา
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1341 และ 1216