ชาว HCU NEW GEN ที่อยากใช้เวลาว่างช่วงพักเบรกระหว่างเรียน มาประลองความคิดกับ บอร์ดเกมสนุก ๆ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เลย