อีกหนึ่งศูนย์สุขภาพของ ม.หัวเฉียวฯ นั่นก็คือ ศูนย์ยา มฉก. ร้านยาต้นแบบ ที่เป็น“ที่ปรึกษาด้านยาและสุขภาพของชุมชน” มีจุดเด่นด้วยมาตรฐานที่สูงกว่า GPP ด้วยการเป็น “ร้านยาคุณภาพรุ่นแรกของสภาเภสัชกรรม” ตั้งแต่ปี 2546 เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นห้องยาของหัวเฉียวสหคลินิกและบริการสุขภาพชุมชน ร่วมกับระบบสุขภาพไทย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และสภาเภสัชกรรมในการให้บริการ

สามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์ยา มฉก. หน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี (เทพรัตน กม.ที่18) และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 713 8100 ต่อ 1460, 02 312 6446
หรือ Line :@231eaoiz