Open House 2022 "HCU สะ...ต๊าช"
ระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค.65 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

     ภายในงานน้องๆ ได้พบกับนวัตกรรมใหม่ในห้อง VR Zone ด้วยแว่น VR (Virtual Reality) สุดยอด Gadget แห่งปี ดูคอนเทนต์วิดีโอด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆ ในแบบเสมือนจริงด้วยมุมมองแบบ 360 องศา

     Workshop ค้นหาตัวตนแบบรู้ลึก รู้จริงของแต่ละคณะทั้งสายวิทย์สุขภาพและสายสังคม ฯ ก่อนตัดสินใจก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัด

คลิกเลย https://bit.ly/30WGfD9

 

รายละเอียดของคณะวิชาเข้าร่วมจัดงาน Open House 2022 : HCU ส...ต๊าชชช

คณะพยาบาลศาสตร์    ให้การพยาบาลด้วยหัวใจ ห่วงใยคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ   @ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC)
คอนเท็นต์
   1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR : BLS)
       - บรรยายการปฐมพยาบาล (ชมวิดิทัศน์)
       - สาธิตการปฐมพยาบาล
   2. การเย็บแผล (Wound suturing)
       - บรรยายการเย็บแผล (ชมวิดิทัศน์)
       - สาธิตการเย็บแผล
       - ฝึกการเย็บแผล 

 

คณะเภสัชศาสตร์    “Come pharma see me” เภสัชฯ...เค้าทำอะไรกันนะ พบกับกิจกรรมหลายหลายที่จะพาคุณไปสัมผัสชีวิตของเภสัชกรในด้านต่างๆ กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณใช้ จะต้องผ่านกระบวนการใดบ้าง  @ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์
อาคารเรียน ชั้น 1
คอนเท็นต์
   - ทดลองปรุงยา เตรียมยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในผู้ป่วย
   - จับผิดใบสั่งยา ทดสอบความสามารถในการหาจุดผิดพลาดของซองยาก่อนที่จะจ่ายยาให้ผู้ป่วย
   - คุณป้าคนนี้เค้าเป็นอะไรนะ?  มาร่วมหาคำตอบว่าอาการเหล่านี้จะสื่อถึงโรคใดได้บ้าง และจะให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

 

คณะการแพทย์แผนจีน    “เคล็ดลับสุขภาพดี กับการแพทย์แผนจีน” แนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ เสริมภูมิ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รู้จักพื้นฐานสุขภาพของตัวเอง พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติและข้อควรระวัง พร้อมทั้งสาธิต การครอบแก้ว การแปะหูล และการทำ Workshop สูตรชาสมุนไพร DIY   @ ห้องปฏิบัติการฝั่งเข็ม อาคารเรียน ห้อง 2-317  สถาบันขงจื่อ อาคารบรรณสาร ชั้น 5
คอนเท็นต์
   1. ไขความลับ...พื้นฐานสุขภาพ
   2. ครอบแก้วการรักษาที่มากับดวง
   3. ตามเทรนลิซ่า มาแปะหูกัน
  4. จิบชาพาเพลิน  

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2 หลักสูตรชั้นนำด้านเทคโนโลยี การแสดงผลงานนักศึกษา ร่วมเดินทางกับเทคโนโลยี AR และการท่องโลกกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา    
คอนเท็นต์
   - วิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี
     1. ห้องอาจารย์ใหญ่ เรียนรู้ร่างกาย อวัยวะที่สำคัญ
     2. แสดงขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของอวัยวะด้วยวิธีทางเนื้อเยื่อวิทยา
     3. ตั้งแสดงโรคพันธุ์กรรมของมนุษย์ และสาธิตการสกัด DNA อย่างง่าย
     4. การย้อม sperm อย่างง่าย
     5. การทดสอบการตอบสนองของระบบประสาทด้วยเครื่อง reaction time
   - วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์
     1. Show case แสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์
     2. เรียนรู้เทคโนโลยี AR สถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัย
     3. เล่นเกมส์

 

คณะเทคนิคการแพทย์    “เจาะลึกด่านหน้า ฝ่าวิกฤติ Covid-19”    @Special lab อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น ชั้น 2
คอนเท็นต์
   1. สาธิตการใช้ชุดป้องกัน PPE (ตัวแทนนักเรียนร่วมทดลองใส่ชุด PPE)
   2. สาธิตชุดตรวจคัดกรองโรค Covid-19 (ATK) แบบ Professional use และ Home use
   3. สาธิตขั้นตอนตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมโรค Covid-19 (รูปแบบ AR)
   4. การสืบสวนจากร่องรอยที่เหลืออยู่ (ลงมือค้นหาร่องรอยจากหลักฐานด้วยเทคนิคทางด้านนิติวิทยาศาสตร์)

 

คณะกายภาพบำบัด    “We are movement specialist…..look look how to move”
พบกับกิจกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การประคับประคองการเคลื่อนไหว รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว พบกับว่าที่นักกายภาพบำบัด พูดคุยสอบถามเจาะลึกชีวิตนักศึกษากายภาพบำบัด และการฝึกงานของนักศึกษากายภาพบำบัด    @คลินิกกายภาพบำบัด อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น 
คอนเท็นต์  
   กิจกรรมที่ 1 : มนุษย์ไฟฟ้า ตื๊ด....ตื๊ด.....ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างไร 
           พบการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกาย โดยใช้เครื่องมือในการกระตุ้นการเคลื่อนไหว
   กิจกรรมที่ 2: เทปสี ยืดได้หดได้ 
          เคยเห็นนักกีฬาติดเทปสีสีตามร่างกาย ติดทำไม ช่วยอะไรได้ มาหาคำตอบกัน
   กิจกรรมที่ 3: มนุษย์ล้อ มนุษย์ไม้เท้า 
          เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวเองไม่ได้สมบูรณ์ ตัวช่วยต้องมา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ    ตอบโจทย์งานสุขภาพยุคใหม่ เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพ สร้างความโดดเด่นให้กับการทำงานในยุคปัจจุบัน พบกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพที่หลากหลายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน การบริการทางการแพทย์ และการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล     @ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้น 5  
คอนเท็นต์
   - อาชีวอนามัยปลอดภัยและแข็งแรง
     1. ตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
     2. ปฐมพยาบาลกู้ชีพ (CPR)
   - สาธารณสุขชุมชน คุณคือ HERO
     1. การสาธิตการตรวจสัญญาณชีพ
     2. การทำแผล
   - Chinese in hospital
     1. พูดคุยภาษาจีนในโรงพยาบาล
   - เปิดโรค เปิดใจ ไขรหัสรัก (ลับ)
     1. เคล็ดไม่ลับสุดเจ๋งสร้างเวชระเบียนด้วยตนเอง
     2. ตามล่าหารหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการ
     3. ไขรหัสลับในระบบสุขภาพของโลก (โรค)

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ    “One for All, All for One” หนึ่งเดียวร่วมใจ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว (ถ้าคนหนึ่งช่วยกันทำเพื่อสังคม ป้องกันความรุนแรง ก็จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับใคร  @ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
คอนเท็นต์
   - แนะนำคณะและหลักสูตร
   - กิจกรรม “SW HCU นักรบปัญหาสังคม” ศิษย์เก่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19
   - กิจกรรม “เธอหมุนรอบตัวฉัน ฉันหมุนรอบตัวเธอ” ผ่อนคลายและกระตุ้นความสนใจ
   - กิจกรรม “Preventing Family Violence” เปิดป้ายร่วมตอบคำถามการป้องกันความรุนแรงในความรุนแรง
   - เล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล     

 

วิทยาลัยจีนศึกษา    เปิดบ้าน CSC พบกับ 2 สาขาของวิทยาลัยจีนศึกษา  @โซนทางเข้า หน้าห้อง Lab A อาคารบรรณสาร
คอนเท็นต์
   - “Chinese Festival Corner มุมเทศกาลตรุษจีน” ท้าให้ลอง ร่วมกิจกรรมสุดเจ๋ง Workshop โดนๆ พร้อมสาระDD
   - “เส้นทางฝัน กับ CSC idol ” นำเสนอในรูปแบบของ Stage Talk โดยมีศิษย์เก่ารับเชิญจากแต่ละสาขาอาชีพปังๆ มาแชร์ ความสำเร็จ ส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้กับน้องๆ ที่กำลังหาฝัน
   - “รุ่นพี่ที่ปรึกษา @Business Chinese” แนะแนวหลักสูตร 
ส่งต่อแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบ Interview “บอกข่าวเล่าสู่ พี่ถึงน้อง”
   - สายศิลป์ห้ามพลาด มีกระดาษและพู่กันให้พร้อม กับกิจกรรม “ฟื้นฟูสุขภาพใจ ให้มีสมาธิกับตัดกระดาษแบบจีน” : แสดงผลงานของนักศึกษา และอาจารย์
   - สายกินห้ามพลาด พบกับ เมนูจีนว้าวๆๆ กับเรื่องราวที่คุณไม่รู้ : แสดงผลงานคลิปVdo ทำเมนูจีนของนักศึกษา 
   - และสายซีรีย์จีน พบกับ ท่องโลกวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมเกมส์ “เรียงลำดับเหตุการณ์ใดมาก่อนกัน???”

    
คณะบริหารธุรกิจ    “Start your future business @บริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวฯ”  @ชั้น 6 อาคารบรรณสาร   
คอนเท็นต์
   การสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ในมุมมองหลากหลายด้านธุรกิจ

 

คณะศิลปศาสตร์    “Finding Your Path for Success” Recognize your talents and skills and learn how to find your suitable path for success through our fun activities  @ห้อง Lab B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
คอนเท็นต์
   - เซียมซี for Life
   - Favorite Color Tells You All
   - Global Englishes
   - Matching Games
   - Bingo Game
   - Talk with Our Outstanding Students    

 

คณะนิติศาสตร์    นิติใสใส หัวใจหลายดวง   @ห้องสมุดกฎหมาย อาคารบรรณสาร ชั้น 3 
คอนเท็นต์
   - เรียนกฎหมายสไตล์ไฮบริด
   -น้องถามพี่ตอบ ชอบกฎหมายป่ะ?
   - พี่ถามน้องตอบ ชอบใจได้รางวัล
   - ปักหมุดแล้วหยุดที่นิติหัวเฉียว    

 

คณะนิเทศศาสตร์    “นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียว หลักสูตรใหม่...จึ้งมากแม่”   @ชั้น 1 ศูนย์วัฒนธรรม 
คอนเท็นต์
   - แนะนำเทคนิคการถ่ายรูปด้วยมือถือ
        สาธิตและฝึกปฏิบัติการถ่ายรูปด้วยมือถือให้องค์ประกอบดี สวย ขายาว #คนสวยขา
   - เรียนรู้การเขียนบท เตรียมอุปกรณ์ก่อนการถ่ายทำ
         สาธิตและฝึกปฏิบัติการเขียนบท สคริปต์ การจัดเตรียมอุปกรณ์และพร็อบต่าง ๆ
   - เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำ และการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำ
          สาธิตและฝึกปฏิบัติการถ่ายทำ  การใช้อุปกรณ์ถ่ายทำ และการใช้โปรแกรมสำหรับการ Live
   - เรียนรู้การสร้างงานกราฟิก
          สาธิตและฝึกปฏิบัติการสร้างงานกราฟิก การตกแต่งภาพถ่าย การทำ Cover ภาพ เป็นต้น

 

หมายเหตุ :
     1. ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน
     2. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมงาน

Image
Open House 2022