วันที่ 27 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา อาจารย์ Liu Yingying หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์และคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือนพันธมิตร มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (Guangxi University of Foreign Language) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Meng Lizhen อธิการบดี พร้อมด้วย Prof. Song Yafei  รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกเหนือจากความร่วมมือเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมหารือแนวทางพัฒนากระบวนการส่งนักศึกษาไทย-จีน ไปเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนในคณะต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>