จากผลการประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking) ของมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2023 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 355 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,183 แห่ง และอันดับที่ 23 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยของไทยที่เข้าร่วมประเมิน 55 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับคะแนนประเมินรวม 7,025 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1. สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) ได้ 950 คะแนน 2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ได้ 1,450 คะแนน 3. การจัดการของเสีย (Waste) ได้ 1,350 คะแนน 4. การอนุรักษ์และการใช้น้ำ (Water) ได้ 600 คะแนน 5. การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) ได้ 1,150 คะแนน และ 6. การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) ได้ 1,525 คะแนน 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งได้รับผลการประเมินรวม 5,175 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 558 ของโลกจากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการประเมิน 956 แห่ง และอันดับที่ 28 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมประเมิน 39 แห่ง จากนั้น ในปี 2022 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นเป็นอันดับที่ 476 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการประเมิน 1,050 แห่ง และอันดับที่ 26 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมประเมิน 47 แห่ง ที่คะแนนประเมิน 6,125 คะแนน จนกระทั่งในปีนี้ 2023 มหาวิทยาลัยก็ได้รับการประเมินที่คะแนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อันดับโลกและอันดับในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ
 


HCU Article
ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ความสำคัญและการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงและยาวนานเกินกว่า 2,000 ปี จนถึงปัจจุบันเรายังเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์นี้ที่มีผลต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านพลังของความร่วมมือกับจีนเป็นสิ่งที่สำคัญ

จีนกลาง ภาษาโลกยุคใหม่

ความสามารถทางด้านภาษา นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ได้แค่ช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่ยังช่วยสานสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นยังเป็นเสมือนประตู่สู่โอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นในเชิงติดต่อทำธุรกิจ หากสามารถพูดภาษาของคู่เจรจาได้ ถือว่าได้เปรียบอย่างมาก ยุคก่อน ๆ เราอาจคุ้นเคยกับการสนับสนุนให้พูดภาษาที่สอง ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันโดยทั่วไปซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

Soft Skills ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี

ทักษะทางอารมณ์และสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ต่าง ๆ เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos