ช่วงเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา อาจารย์ Liu Yingying หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์และคณะฯ เยี่ยมเยือนพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ทางวิชาการร่วมกันมากว่า 10 ปี อย่างมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและอวกาศกุ้ยหลิน (Guilin University of Aerospace Technology) ณ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Zhang Lieping รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน และการพัฒนาหลักสูตรที่จะทำร่วมกันในอนาคตTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>