มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2564 นำโดย ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมประกอบพิธีถวายต้นเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรมและปัจจัย โดยผู้มีจิตศรัทธาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายจำนวน 12,400.00 บาท ณ วัดศรีวารีน้อย จังหวัดสมุทราปราการ