ผู้บริหารและบุคลากร ม.หัวเฉียวฯ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องใน...เทศกาลตรุษจีน

2017-01-26

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พระพุทธรูป  3 องค์  ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  ศาลตายาย ณ มฉก. 1 และศาลเจ้าที่ ณ มฉก. 2 ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวหัวเฉียว และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน  ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560