เมื่อกล่าวถึงตลาดจีน หลายท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าประเทศจีนถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากรที่มีมากถึง 1,430 ล้านคน  แต่การเจาะตลาดจีนนั้นจะสนใจเพียงแค่จำนวนประชากรจีนอย่างเดียวคงไม่พอ การทำการตลาดในจีน ไม่ควรมองประเทศจีนเป็นภาพเดียวกันทั้งประเทศ แต่ควรที่จะต้องเจาะลึกไปตามกลุ่มเป้าหมาย ตามระดับเมืองต่าง ๆ ของประเทศจีนด้วย เนื่องจากแต่ละระดับเมืองของประเทศจีนมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน

       


     ประเทศจีนได้มีการแบ่งระดับเมือง (City Tier) ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
     (1) First Tier  มี 4 เมือง ได้แก่ ปักกิ่ง เซียงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น เป็นเมืองที่มีการพัฒนามากที่สุด โดยประชากรจีนในระดับเมืองนี้จะมีกำลังซื้อที่สูงมาก นิยมซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลก และนิยมช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิเช่น Tmall, JD, Kaola เป็นต้น
     (2) New First Tier มีทั้งหมด 15 เมืองด้วยกัน โดยระดับเมืองนี้ถูกยกระดับมาจาก Tier 2 ได้แก่     เฉิงตู ซูโจว ฉงชิ่ง ซีอัน ซูโจว อู่ฮั่น หนานจิง เทียนจิน เจิ้งโจว ฉางซา ตงกวน ฝอซาน หนิงโป ชิงเต่า เซิ่นหยาง ประชากรจีนที่อยู่ในระดับเมืองเหล่านี้มีกำลังซื้อที่สูง จึงมักจะนิยมบริโภคสินค้าที่เน้นคุณภาพสูง เป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศ และนิยมซื้อสินค้าผ่าน Social E commerce เช่น Wechat, Tiktok เป็นต้น
     (3) Tier 2 มี 30 เมือง เช่น เซียะเหมิน ฝูโจว อู๋ซี คุนหมิง ฮาร์บิน ฉางชุน เวินโจว หนานหนิง กุ้ยโจว เป็นต้น ซึ่งเมืองส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่อยู่ในแถบชายฝั่งตะวันออก ประชากรจีนระดับนี้จะนิยมสินค้า Local Premium Brand และชอบซื้อสินค้าผ่านทาง Social e-commerce 
     (4) Tier 3 มี 70 เมือง เช่น กุ้ยหลิน ลั่วหยาง ลี่เจียง ซานย่า หยางโจว เป็นต้น กลุ่มนี้จะนิยมบริโภคสินค้า Local Brand และค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อเรื่องราคา มักซื้อสินค้าผ่านทาง Social e-commerce เช่น Pin Duo Duo 
     จากข้อมูลข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า แต่ละระดับเมืองของจีนมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจในตลาดจีนควรจะศึกษารายละเอียดของพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนให้ดีก่อนการลงทุนในตลาดจีน

ข้อมูลอ้างอิงจาก
การบรรยายในหัวข้อ China E Marketing โดยหลักสูตร China Connect วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
2021 Ranking of City สืบค้นจาก https://www.yezicc.com/chengshi/2021071326768.html
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
China City Tiers สืบค้นจาก https://www.chinacheckup.com/blog/china-city-tiers
วันที่ 20 มกราคม 2565
ระบบระดับเมืองของจีน สืบค้นจาก https://hmong.in.th/wiki/Chinese_city_tier_system 
วันที่ 20 มกราคม 2565
Chinese City Tier System สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_city_tier_system 
วันที่ 26 มกราคม 2565
 

Image
รองช้ำ