ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน (BLOCKED MILK DUCTS)

     เกิดจากการไหลเวียนของน้ํานมภายในท่อไม่ดี เมื่อมีการสร้างน้ํานมปริมาณมากขึ้นจะทําให้เกิดแรงดันภายในท่อน้ํานมสูงน้ํานมจับตัวเป็นก้อนหรือทําให้คุณแม่รู้สึกไม่สบาย เจ็บตึงเต้านม และนําไปสู่อาการเต้านมอักเสบ (MASTITIS) ได้

สาเหตุ

   • มีน้ำนมน้อย
   • ลูกเข้าเต้าไม่ถูกวิธี ดูดไม่เต็มลานนม ทําให้น้ํานมไหลออกไม่ดี
   • ใส่เสื้อผ้ารัดเต้านมมากจนเกินไป
   • ปั๊มนมไม่เกลี้ยงเต้า

อาการท่อน้ำนมตัน

   • ในบางรายอาจจมีไข้
   • คลำพบก้อนแข็ง (เคลื่อนที่ไม่ได้)บริเวณเต้ายม
   • ในบางรายอาจพบจุดขาวคล้ายหัวสิว(white dot) หรือตุ่มพองที่หัวนม
   • ทารกงอแงขณะเข้าเต้า เนื่องจากการดูดนมไม่ออก

การรักษาทางกายภาพบำบัด

   • ประคบอุ่น
   • ปั๊มนมสม่ำเสมอ
   • นวดเต้านม
   • ปรับท่าทางการเข้าเต้าของทารก
   • รักษาด้วยคลื่น ULTRASOUND
คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Image
รองช้ำ