HCU More Than A University คือ การเปิดมุมมองใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่แค่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ได้พลิกโฉมนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเข้มแข็งทางวิชาการ ผนวกกับอุดมการณ์ปณิธานรับใช้สังคม จัดตั้งเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพ และด้านจีนศึกษาครบวงจร โดยในครั้งนี้เราจะมาแนะนำว่า ศูนย์บริการสุขภาพและจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีอะไรบ้าง  

 

ศูนย์บริการสุขภาพและจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


1. คลินิกกายภาพบำบัด (ดูแล ใส่ใจ ประยุกต์ใช้ทางคลินิก มีจิตรับใช้สังคม)
คลินิกกายภาพบำบัด คือ คลินิกที่ให้บริการตรวจประเมินรักษาทางกายภาพบำบัดทุกรูปแบบ ด้วยทีมบริการรักษาที่มีคุณภาพทั้งอาจารย์และนักกายภาพบำบัด โดยแบ่งการบริการเป็นกลุ่มโรคใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท  ระบบทางเดินหายใจ รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา พร้อมมีหน่วยบริการพิเศษ รักษาอาการบ้านหมุนเวียนศีรษะ กระตุ้นพัฒนาการในเด็ก ดูแลปัญหาสุขภาพเท้า ปัญหาท่อน้ำนมอุดตันของคุณแม่หลังคลอด ปรับบุคลิกภาพ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพและความงาม
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1248 และ 098-312-0977 
 

2. หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เน้นการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรืออัมพาตที่เกิดจากปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองจากเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตก ผู้ที่มีปัญหาอาการอ่อนแรงของแขนและขา ด้วยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด และแพทย์แผนจีน หรือการรักษาแบบผสมผสานร่วมกันทั้งสองศาสตร์
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1248 และ 098-312-0977
 

3. คลินิกการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การบริการทางการรักษาตรวจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยทีมอาจารย์แพทย์จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการฝังเข็ม ครอบแก้ว รมยา กัวซา ทุยหนา สมุนไพรจีน สำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม กระดูกทับเส้น อัมพฤกษ์ อัมพาต หน้าเบี้ยว ไมเกรน นอนไม่หลับ ภูมิแพ้ ระบบย่อยอาหาร วัยทอง ชะลอวัย โรคบุรุษ โรคสตรี ผิวพรรณความงาม ฯลฯ
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1633


4. ศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
การบริการทางการรักษาโรคบุรุษเวชและนรีเวช ตรวจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยทีมอาจารย์แพทย์จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการฝังเข็มตามจุดฝังเข็มบนร่างกาย เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ฟื้นฟูระบบประสาทและปรับสมดุลฮอร์โมนให้ปกติ ร่วมกับการใช้ยาสมุนไพรจีน ทั้งแบบรับประทานและใช้ภายนอก 
โทร. 02-713-8100 ต่อ 145
 

5. HCU Wellness Center
บริการด้านสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ด้วยโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะกับตัวบุคคล ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจ พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสม
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1539,1211
 

6. ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ให้บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต พร้อมโปรแกรมฟื้นฟูจากทีมผู้มากประสบการณ์จาก การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดจากสังคมสงเคราะห์ พร้อมดูแล บริการแบบพักฟื้น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน โดยพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด
โทร. 085-489-3714
 

7. ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพร Cosmetic and Herbal innovation Center (CHIC)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยใช้นวัตกรรมด้านเคมีประกอบกับงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ พัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ การจดทะเบียนและ OEM
โทร. 02-713-8100 ต่อ 124
 

8. ศูนย์ยา มฉก.
ให้คำแนะนำพร้อมจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยา เป็นร้านยาต้นแบบที่รับรองด้วยมาตรฐานที่สูงกว่า GGP และเป็น “ร้านยาคุณภาพรุ่นแรก ของสภาเภสัชกรรม” พร้อมเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นห้องจ่ายยาให้กับหัวเฉียวสหคลินิก อีกด้วย
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1460
 

9. คลินิกเทคนิคการแพทย์
บริการตรวจประเมินพร้อมวิเคราะห์ผล จากเลือด ปัสสาวะ อุจาระ และสารคัดหลั่งจากร่างกาย ผ่านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1542
 

10. หัวเฉียวสหคลินิก
บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมให้บริการทางการพยาบาลทุกรูปแบบ บริการทำแผล ฉีดวัคซีนป้องกัน อาทิ ไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปากมดลูก ไวรัสตับอักเสบ ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจสุขภาพประจำปีให้หน่วยงานภายในและภายนอก เปิดทำการวันจันทร์ถึง   วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 - 19.00 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 8.00 - 17.00 น.
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1490
 

11. ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานกลางเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการทุกรูปแบบ อาทิ การจัดอบรมสัมมนาตามหลักสูตรที่ต้องการ พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและจีนศึกษา และระดับวิชาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนคณะวิชาฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1539
 

12. ศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลียน
บริการห้องพัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา จัดอบรมต่าง ๆ บริการจัดอาหารว่างและอาหารมื้อหลัก ตามความต้องการผู้จัดงาน ยินดีรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
โทร. 02-713-8181
 

13. สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันสอนภาษาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย สามารถเลือกโปรแกรมการเรียนได้ ทั้งแบบ Online และ Onsite เลือกเรียนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวได้ รับออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน รับสมัครนักเรียนตั้งแต่วัยประถม อายุ 7 ปีขึ้น รับสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ รวมไปถึงติวสอบ HSK 1-6 และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1476-1478
 

14. ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมแต้จิ๋ว ทั้งในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคนแต้จิ๋ว ในเมืองไทย พร้อมพยายามผลักดันให้มีกิจกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นวัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋วโดยแท้จริง
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1477
 

15. สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านจีนและการแพทย์แผนจีน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน อาทิ การเขียนพู่กันจีน การลงสีหน้ากากงิ้ว และจัดอบรมและจัดสอบด้านภาษาจีน เป็นสื่อด้านการแพทย์แผนจีน โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ร่วมมือกันในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อแพทย์แผนจีนขึ้น
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1812
 

16. ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย-จีน
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน ไทย-จีน มุ่งเน้นด้าน Cross Boarder E commerce เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลด้านธุรกิจไทยจีนผลิตและเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ ธุรกิจไทยจีน เชื่อมโยงและต่อยอด เครือข่าย ภาครัฐ เอกชนและสถาบัน การศึกษาไทย-จีนใน การทำ Business Matching บูรณาการข้อมูลการลงทุน ธุรกิจไทย-จีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจจีน พร้อมทั้งจัดฝึกอบรม และให้บริการจัดทริปศึกษาดูงานเชิงธุรกิจไทย-จีน
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1507
 

17. ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน Thai-Chinese Herbal Information Center HCU
แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร และองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ด้านเภสัชวิทยาและด้านพาณิชย์ รวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตำรับยาจีน การดูแลสุขภาพแบบจีน นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถมาสืบค้นข้อมูลด้านสมุนไพรได้ และสามารถนำไปเป็นองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ ทำวิจัย พัฒนาต่อยอดสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1215
 

18. สถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีน
เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่
     หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นอายุ 45 – 65 ปี เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านจีนศึกษา เน้นความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง รอบด้านพร้อมกับเข้าถึงจีนในหลากหลายมิติอย่างลึกซึ้ง สร้างวิสัยทัศน์เพื่อนำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ เพิ่มโอกาสและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสานความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ยั่งยืน และสร้างเครือ     

     หลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นอายุ 25 – 40 ปี เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริการรุ่นใหม่ ให้มองอนาคตของจีน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เข้าใจพื้นฐานด้านวัฒนธรรมของจีนที่สืบทอดกันมา เพื่อสามารถรับมือกับอนาคตได้ โดยทั้งสองหลักสูตรจะได้รับแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมาย และพาไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1546 และ 090-220-9838
 

19. ศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน
ให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่นการทำสัญญา การเขียนพินัยกรรม การแบ่งสินทรัพย์ ฯลฯ แต่ไม่มีการรับทำคดีเอง หากต้องการหาทนายความต่อสู้คดีสามารถช่วยประสานงานสำนักงานทนายความจังหวัดสมุทรปราการได้ หากต้องการหาทนายความเพื่อสู้คดี
โทร. 02-713-8100 ต่อ 1690

Image
รองช้ำ