พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

2018-03-23 13:44

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มฉก. ร่วมสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลตายาย เนื่องในวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปณา มฉก. นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เจริญน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาจารย์ จำนวน 46 ราย  เหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จำนวน 38 ราย และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 รายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ