มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ   เป็นห้องพักติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด  แบ่งเป็น  หอพักนักศึกษาหญิง  และนักศึกษาชาย  เพื่อให้นักศึกษาพักอาศัยอย่างสะดวก  สบาย  ปลอดภัย  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้พร้อมทั้งจัดบริการสวัสดิการต่าง ๆ ไว้ในหอพักนักศึกษาอย่างครบครัน   โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพักให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

 

     หอพักนักศึกษาหญิง
          ขนาดห้อง 41 ตร.ม. เตียงนอนเดี่ยว  พร้อมสิ่งอำอวยความสะดวกพื้นฐาน ห้องน้ำในตัว พักได้ 4 คน/ห้อง สามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 400 คน

 

     หอพักนักศึกษาชาย
           ขนาดห้อง 41 ตร.ม. เตียงนอนเดี่ยว  พร้อมสิ่งอำอวยความสะดวกพื้นฐาน ห้องน้ำในตัว พักได้ 4 คน/ห้อง สามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 400 คน

 

     ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 15,880 บาท มีรายละเอียดดังนี้
         1. ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ  10,200  บาท
         2. ค่าประกันความเสียหาย   จำนวนเงิน  5,100 บาท
         3. ค่ามัดจำกุญแจ   จำนวนเงิน 100 บาท
         4. ค่าบัตรคีย์การ์ด  จำนวนเงิน 100 บาท
         5. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก  จำนวนเงิน  20  บาท

 

     หมายเหตุ
         - นักศึกษาเข้าพัก  2  ภาคการศึกษา   คือ  ภาคการศึกษาที่  1  ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม  - 31 ธันวาคม   และภาคการศึกษาที่  2  ระหว่างวันที่  1  มกราคม  - 31  กรกฎาคม  
         - Free wifi
         - อัตราค่าไฟฟ้า  หน่วยละ 7 บาท จ่ายทุกวันที่ 5-15 ของทุกเดือน
         - อัตราค่าน้ำประปา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 360 บาท
         - สำหรับค่าประกันความเสียหาย จะคืนให้เมื่อนักศึกษาทำเรื่องลาออกจากหอพักนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องอยู่ครบ 1 ปีขึ้นไป โดยไม่ทำทรัพย์สินของหอพักนักศึกษาเสียหาย

 

 

     

 

     

HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos