ความสามารถทางด้านภาษา นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ได้แค่ช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่ยังช่วยสานสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นยังเป็นเสมือนประตู่สู่โอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นในเชิงติดต่อทำธุรกิจ หากสามารถพูดภาษาของคู่เจรจาได้ ถือว่าได้เปรียบอย่างมาก ยุคก่อน ๆ เราอาจคุ้นเคยกับการสนับสนุนให้พูดภาษาที่สอง ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันโดยทั่วไปซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป
     ภาษาจีน เป็นอีกภาษาที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ในความเป็นจริงคนไทยก็คุ้นเคย ด้วยหลายบ้านเองก็มีเชื้อสายจีน พอได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า จีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกำลังการผลิตที่สูงมาก ที่สำคัญจีนมีจำนวนประชากรมากถึงราว ๆ 1,400 ล้านคน ซึ่งก็คือคนที่ใช้ภาษาจีน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ควรพูดได้แค่ภาษาที่สอง
     นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย วิทยากรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักธุรกิจที่ต้องเจรจาติดต่อกับทางจีนมาโดยตลอด บอกเล่าถึงความสำคัญและประโยชน์ตามมาจากการพูดคุยสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้ “เป็นเรื่องความคิดส่วนบุคคลที่จะเห็นความจำเป็นว่าต้องเรียนภาษาจีนกลางหรือไม่ ส่วนตัวทำธุรกิจ มีพาร์ทเนอร์ มีลูกค้าเป็นคนไทยซึ่งไปค้าขายที่จีน การสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษาเป็นมากกว่าแค่การพูดคุย มีส่วนช่วยทำให้มองทะลุไปถึงเรื่องวิธีการคิดหรือวัฒนธรรม นับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ รู้ภาษาไม่พอ ต้องรู้ใจเขาด้วย เพราะการทำธุรกิจท้ายที่สุดคือต้องมี trust หรือความไว้วางใจเชื่อถือกัน” มาถึงตรงนี้บางคนอาจบอกว่า ทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแปลภาษาเพื่อใช้สื่อสารระหว่างกัน หรือไม่อย่างนั้นก็กลับไปใช้วิธีแบบดั้งเดิม ก็คือหาคนมาเป็นล่ามช่วยแปลให้ซึ่งก็ไม่ผิด แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถสื่อสารและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง “การพูดทักทายกันได้ตั้งแต่เจอครั้งแรก ดูมีเสน่ห์ ดูน่าคบหา ช่วยเปิดประตูความสัมพันธ์ที่พร้อมก้าวไปสู่ในขั้นต่อ ๆ ไปได้ง่ายยิ่งขึ้น” แน่นอนว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากตรงนี้ คงไม่มีแอปพลิเคชันไหน หรือใครที่จะมาช่วยหรือสร้างให้เราได้นอกจากนี้ในแง่ของการตัดสินใจทำธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นมาก เดิมเราอาจจะได้รับรู้ผ่านทางฝั่งตะวันตกเป็นหลัก แต่หากเป็นข้อมูลที่มาจากทั้งสองฝั่งย่อมดีกว่า กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ยังได้ฝากทิ้งท้ายถึงคนรุ่นใหม่ “อยากให้ลองเปิดโลกทัศน์อีกด้าน เราเติบโตมากับแนวคิดหรือการพัฒนาขึ้นมาด้วยระบบทางตะวันตกเป็นหลัก ถึงเวลาที่ต้องควบทั้งสองฝั่ง ควรหันมาเรียนรู้ทางฝั่งตะวันออก เริ่มต้นด้วยเรื่องของภาษา เพราะจะสะท้อนไปถึงเรื่องของแนวคิด ระบบวัฒนธรรม การใช้ชีวิต มีคุณค่าอย่างมากสำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ ในโลกที่เติบโตไปด้วยอิทธิพลของจีน”การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุด ยิ่งในโลกยุคใหม่ รู้ภาษาจีนไว้ได้เปรียบ

 

ที่มา สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Image
รองช้ำ