ถ้าเลือกเรียนภาษาสักหนึ่งภาษา ที่ไม่ใช่ภาษาที่เราพูดได้ อ่านออก เขียนเป็น อย่างภาษาไทยแล้ว “ภาษาจีน”(汉语)เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียว อาจเป็นเพราะตัวเลขก็ไม่ใช่ทาง ภาษาอินเตอร์อื่นๆก็ไปไม่ถึง หลายๆ คนจึงตัดสินใจเรียน “ภาษาจีน” ไม่ว่าจะเหตุผลอะไร แต่มันคือการตัดสินใจ ที่ถูกทางแน่ๆ
     เราจะพาทุกคนไปตามทางสาย “ภาษาจีน” ที่คุณเลือก ถนนเส้นนี้จะเจอกับอะไรบ้างนะ แน่นอนเรียน“ภาษาจีน” จะได้รับความรู้ทางภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง(听)การพูด(说)การอ่าน(读)การเขียน(写)แต่สำหรับปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราแล้ว การเตรียมความพร้อมทักษะทุกมิติ ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีหรือมีอะไรที่มากกว่าเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
     เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน(中国艺术与文化)เช่น ตัดกระดาษจีน(中国剪纸) เขียนพู่กันจีน(中国书法)ถักเชือกจีน(中国结)เป็นต้น ทักษะเหล่านี้ ทำให้ได้เปรียบกว่ารู้แค่ภาษาจีนเพียงอย่างเดียว จะไปเป็นครูสอนทักษะเฉพาะทางด้านศิลปะจีน หรือนักวิชาการสายศิลปวัฒนธรรมจีนก็ยังได้ 
   

  

     อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรอบรู้ คือ ความรู้ทางวิชาชีพ รู้คำศัพท์ รู้วิธีการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น ความรู้ทางโลจิสติกส์ การนำเข้า ส่งออก การทำธุรกิจ ความรู้ทักษะด้านการแปล การท่องเที่ยว การบริการ อย่างการบริการในสายการบิน โรงแรม หรือแม้กระทั่งความรู้ภาษาจีนในสำนักงาน 
     เมื่อคุณมีความรอบรู้ภาษาจีนทุกมิติ โอกาสในการต่อยอดไปสู่งานต่างๆ ก็มีให้เลือกสรรมากมาย เปรียบเหมือนเดินเข้าห้างสรรพสินค้า แล้วช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เลือกเพลิดเพลินได้ตามความชอบ เช่นเดียวกัน คุณก็สามารถเลือกงานที่ได้ถูกใจ ไม่จะเป็น ครูสอนภาษาจีน นักแปล มัคคุเทศก์ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต เลขานุการ งานด้านโลจิสติกส์ เจ้าของธุรกิจ และอีกมากมายที่คุณอยากจะเป็น
     แล้วจะไป “เรียนรู้ภาษาจีน ควบคู่ความรู้ทางวิชาชีพ” ได้ที่ไหนล่ะ เรียนอะไรถึงจะต่อยอดได้
     เราจะมาแนะนำวิชาโดนๆ เรียนแล้วใช้ได้จริง สู่อาชีพในอนาคต
     ศาสตร์ศิลป์วัฒนธรรมจีน  เรียนศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆของจีน เช่น ศาสตร์โหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย ภาพเขียน ศิลปะกระดาษตัด รวมถึงงานสถาปัตยกรรมของจีน
     วัฒนธรรมอาหารการกินของจีน เรียนรู้กลุ่มอาหาร 8 กลุ่มใหญ่ของจีน รวมถึงวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในอาหารการกินของจีน 
     ภาษาจีนในสื่อภาพยนตร์บันเทิงและสื่อโซเชียล เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในแวดวงสื่อภาพยนตร์ สื่อโซเชียล และฝึกการพูดในรูปแบบต่างๆ ศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีน หลักวิธีการเขียนอักษรจีน การวาดภาพด้วยพู่กันจีน ศึกษาลายมือและภาพวาดจิตรกรจีนและนักเขียนพู่กันจีนที่มีชื่อเสียง
     การแปลวรรณกรรมสมัยใหม่ เรียนเกี่ยวกับการแปลงานเขียนวรรณกรรมจีน-ไทย ไทย-จีน ข้อผิดพลาดต่างๆ ในการแปลงานวรรณกรรมต่างๆ
     ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ เรียนรู้ภาษาจีนที่ใช้ในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับประเทศจีน
     ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ คำพูดที่ใช้ในแวดวงการทำธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศ การเสนอราคา การสั่งสินค้า การเจราจาต่อรอง
     เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจีน สัมผัสกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตลาดการค้าของจีน การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทำธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการต่างๆ
     ภาษาจีนเพื่องานโลจิสติกส์ ภาษาจีนที่ใช้สื่อสารในธุรกิจการขนส่งประเภทต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ อากาศ กระบวนการนำเข้า-ส่งออก การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณได้ทั้งความรู้ทางภาษาจีน และความรู้ทางวิชาชีพ ค้นหาตัวตนทางภาษาจีน เรียนได้ที่ วิทยาลัยจีนศึกษา(中国学学院Zh4nggu5xu9 Xu9yu3n) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (华侨崇圣大学Hu1qi1o Ch5ngsh-ng D3xu9)
 

Image
รองช้ำ