ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรือใช้ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความผิดปกติของระบบในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือดวงตา เป็นต้น 

     ต้นเหตุของอาการ Office Syndrome สาเหตุหลักมาจากท่าทางการนั่งที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ความเมื่อยล้า ทำให้เกิดอาการอาการบาดเจ็บทั้งแบบทันที หรือแบบสะสม ทำให้เกิดความเครียดและทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง ส่งผลต่อการทำงานได้ในระยะยาวได้                                                                 


การปรับท่านั่งให้ถูกต้องตามหลักกายรศาสตร์                                                                                     
     - ท่านั่ง เป็นท่าที่ใช้ขณะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์มากที่สุด การปรับให้ถูกต้องตามหลักกายรศาสตร์จะช่วยลดอาการบาดเจ็บลงได้
     - การนั่งที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อแรงกดของน้ำหนักร่างกายที่ลงบนหมอนรองกระดูกสันหลังมากเกินไป                                      
     - ดังนั้นระหว่างทำงานจึงควรนั่งตัวตรง หลังไม่ค่อม ไหล่ไม่ห่อ คอตรง หน้าไม่ยื่น เป็นต้น
     - รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมบนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมเช่น ปริมาณแสงสว่าง หรืออุปกรณ์อื่นๆรอบโต๊ะ  

   

เช็คตัวคุณปรับท่าทางการนั่งลดอาการ Office Syndrome 
     1. ระดับสายตาตรงกับขอบบนของจอ หรือก้มลงมองจอเล็กน้อย
     2. ตาห่างจากคอม ประมาณ 60 ± 15 เซนติเมตร
     3. ไหล่ปล่อยวางสบาย ไม่ยกเกร็งไหล่ขึ้น
     4. หลังแนบกับพนักพิงหลังตรง นั่งก้นให้ลึก
     5. ข้อศอกงอประมาณ 90 องศา
     6. ข้อเข่างอประมาณ 90 องศา และขาทั้งสองข้างควรถึงพื้นแนบสนิท ไม่เขย่ง
     7. สุดท้ายอย่างน้อย 1 ชม. ต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยึดสายและพักสายตา

 

การแก้ปัญญาอาการปวดเมื่อยด้วยตัวเอง                                                                                                 
     ในกรณีที่คุณยังมีอาการปวดเมื่อยไม่มาก การยืดหรือนวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการยืดหรือนวดด้วยตัวเอง สามารถลดขนาดของจุดกดเจ็บและพังผืด 
ลดอาการปวด แก้ปัญหาการทำงานที่ไม่สมดุลกันของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้

 

การแก้อาการปวดเมื่อยด้วยการทำกายภาพบำบัด
วิธีทางกายภาพบำบัด เป็นการรักษาโดยใช้เทคนิคพิเศษทางกายภาพบำบัด ประกอบกับใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางกายภาพบำบัด เพื่อลดการใช้ยา หลีกเลี่ยงการผ่าตัด โดยวิธีการบำบัด มีหลากหลายวิธี อาทิ 
     -Ultrasonic generator ช่วยรักษาเนื้อเยื่อชั้นลึกด้วยการนวดระดับเซลล์ เพื่อลดปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อต่อ เป็นต้น
     -Hot pack (แผ่นความร้อน) ลดอาการปวดตึงในกล้ามเนื้อ ช่วยผ่อนคลายและเพิ่มการหมุนเวียนเลือด
     -Mobilization (การจัด-ปรับโครงสร้างกระดูก) การขยับข้อต่อเพื่อลดอาการติดขัด ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดปวด ช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของร่างกาย
     -Electrical traction machine (เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า) ช่วยยืดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มช่องกระดูกสันหลัง รักษาโรคที่เกิดจากการกดทับของกระดูกสันหลัง
     -Electrical stimulator (เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า) กระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อช่วยลดเกร็ง ลดบวม ขจัดของเสียในเนื้อเยื่อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

 

     ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเราก็มีการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม  ที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารปฏิบัติการ (5 ชั้น) ชั้น 1
เวลาทำการ : เวลาปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.40 น.
นอกเวลา : วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 16.00 น. -19.00 น.
โทรนัดหมายล่วงหน้า 098 312 0977
ข้อมูล 
อ.ดร.ชัญญา  เจียมใจ        คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
อ.อารยา  ดำช่วย         คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
อ.กภ.เชาว์นวิทย์  สุทธิวานิช    คณะกายภาพบำบัด

Image
รองช้ำ