น้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หลายคนอาจจะยังสับสนว่าความฝัน หรือจุดหมายในอนาคตของเราจะไปในทิศทางไหน หรืออยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในรูปแบบไหน ซึ่งขั้นแรกก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น คือ การก้าวเข้าไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งนี้เราจะมาสำรวจไปพร้อม ๆ กันว่า คณะไหนที่ใช่และตอบโจทย์การเป็นตัวเองมากที่สุด ลองมาดูกัน

 

ลองสังเกตว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดสิ่งไหน

     การค้นหาตัวตนของตัวเองให้เจอ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ยิ่งเรารู้ตัวเร็วมากเท่าไหร่การวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยได้ดีขึ้นเท่านั้น อย่างน้อยที่สุดในช่วงนี้ต้องเช็คว่าอะไรทำแล้วเราชอบหรือไม่ชอบ อะไรที่เราทำแล้วมีความสุข อาทิ
     - เราชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะก่อนที่เราจะขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลายมา จะมีการให้เลือกสายวิชาเลยว่าจะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ ซึ่งในจุดนี้น้อง ๆ สามารถแยกประเภทได้ว่าสรุปเราถนัดกลุ่มวิชาไหน ด้วยการเรียงลำดับไปเลยว่าวิชาไหนเราโดดเด่นที่สุด กลุ่มวิชาไหนเราทำคะแนนได้ดี ซึ่งจะทำให้สามารถมองภาพได้ชัดเจนว่าความถนัดของเราไปทางทิศทางไหน การรู้กลุ่มวิชาที่เราถนัด สามารถทำให้เราโฟกัสไปถึงการเลือกคณะเฉพาะทางได้ง่ายขึ้นด้วย
     - เรื่องราวอะไร ที่เรามักพูดถึงได้โดยไม่เบื่อ และกระตือรือร้นที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในห้องเรียน หรือกิจกรรมนอกห้องเรียน ทั้งเรื่องมีสาระหรือเรื่องเล่น ๆ ก็สามารถนำมาค้นหาตัวตนของเราได้หมด ลองสังเกตตัวเองว่า สิ่งไหนที่เราสนใจแล้วเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่มีเบื่อ มีการหาข้อมูล พูดคุยกับเพื่อน หรือไปหาข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ รวมไปถึงทดลองทำ มีความสุขที่ได้ทำ นั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังให้ความสนใจ ซึ่งความสนใจสามารถเป็นเรื่องที่มากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้  และกิจกรรมหรือเรื่องราวที่เราทำแล้วสนใจมาก ๆ ก็สามารถทำให้เรามองเห็นว่าคณะไหนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราชอบได้
     - มองภาพในอนาคตว่าเราอยากเป็นอะไร อาจเป็นคำถามที่เชื่อว่า ทุกคนต้องเคยถูกถาม หรือมีช่วงเวลาที่ทบทวนว่าเราอยากเป็นอะไรเมื่อเราเรียนจบ ทั้งนี้ต้องอยู่ในพื้นฐานของความจริงที่เป็นไปได้ สอดคล้องกับความสามารถของตัวเอง ซึ่งการเป็นตัวเอง การค้นหาตัวเองให้เจอยิ่งเร็วมากเท่าไหร่ ก็จะตอบโจทย์การทำอาชีพนั้น ๆ ที่เราต้องการได้ 
     - เลือกคณะที่ใช่ หลังจากค้นหาตัวตนเจอ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการรู้ว่าเราชอบวิชาไหน สนใจอะไร จะสามารถเป็นแนวทางว่าเราสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง ก็จะสามารถเลือกคณะที่ตอบโจทย์ทั้งความชอบ ความสนใจ ความถนัด รวมไปถึงอาชีพที่เราอยากทำในอนาคตได้อย่างแน่นอน
#เมื่อค้นหาตัวตนที่ใช่ได้แล้ว เราก็มาเลือกคณะและสาขาวิชาที่ ม.หัวเฉียวฯ กันเลย
 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ มีการพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเรียนการสอนรองรับความต้องการของผู้เรียน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคณะที่เปิดสอนดังนี้
คณะการแพทย์แผนจีน (Faculty of Chinese Medicine)
คณะเทคนิคการแพทย์ (Faculty of Medical Technology)
คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmaceutical Science)
คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)
คณะกายภาพบำบัด (Faculty of Physical Therapy)
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Public and Environmental Health)

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสาขาวิชาทางภาษาจีน
     เชื่อว่าถ้าพูดถึงภาษาจีนคงต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างแน่นอน มีหลักสูตรที่เปิดเพื่อรองรับความต้องการของน้อง ๆ #DEK67 ได้แก่ วิทยาลัยจีนศึกษา (Collage of Chinese Studies) และสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสาขาอื่น ๆ เราก็มีเปิดเพื่อต้อนรับน้อง ๆ ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)  คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts) คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Social Work and Social Welfare)  

เมื่อเจอตัวตนของเราแล้ว เจอคณะที่ใช่ และเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อย่ารอช้า สมัครเลย หรือสามารถติดตามข่าวสาร การสมัครเรียนของเรา ได้ที่
Facebook Page : Huachiew admission
https://admission.hcu.ac.th
official ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มาเป็นเด็กหัวเฉียวฯ ที่รู้จริงทำได้
 

Image
รองช้ำ