ม.หัวเฉียวฯ และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ เปิดมุมมองใหม่
19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา
ในงาน “ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University 超越学府”

 

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ จับมือกันครั้งแรกร่วมเปิดมุมมองใหม่กับศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ภายใต้ชื่องาน ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University 超越学府 กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ภายในงานให้บริการฟรีทุกรายการไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วันเต็ม                     
    ม.หัวเฉียวฯ และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ใส่ใจดูแลสุขภาพและการเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้น 1 ของศูนย์การค้าฯ เป็นชุมชนรักสุขภาพและจีนศึกษา รวม 19 บูธ ให้บริการทุกเพศทุกวัยโดย 19 ศูนย์บริการของ ม.หัวเฉียวฯ จัดตั้งขึ้นจากการนำความรู้ ความชำนาญ ความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านจีนศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาขยายขอบข่ายจัดตั้งเป็นศูนย์ สถาบัน และคลินิก ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยการดูแลด้านสุขภาพ      ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกว่าที่อื่นด้วยการนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อดูแลรักษาสุขภาพแบบ 4P คือ Health Predictive, Health Promotion, Health Prevention และ Personalized Health Care ประกอบด้วย •คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง •คลินิกการแพทย์แผนจีน •ศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •HCU Wellness Center •ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและสมนุไพร •ศูนย์ยา มฉก. •คลินิกเทคนิคการแพทย์ •หัวเฉียวสหคลินิก •ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน •สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวฯ •ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ม.หัวเฉียวฯ •สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน •ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน •ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน •สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน •ศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน รูปแบบงานมีทั้งกิจกรรม Workshop การเสวนา พร้อมผ่อนคลายเพลิดเพลินไปกับศิลปินนักร้อง The Golden Song และการแสดงบนเวที ปิดท้ายด้วยบูธรับสมัครนักศึกษาสำหรับผู้สนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
    ขอเชิญชวนมาหลบร้อน ผ่อนคลายความเครียด เพิ่มพูนความรู้ ดูแลสุขภาพ ไปกับ 19 ศูนย์บริการ ม.หัวเฉียวฯ ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง ม.หัวเฉียวฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-713-8100 ต่อ 1138 และ 1140-41 หรือติดตามได้ที่ FB: HuachiewOfficial
 


HCU Article
ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ความสำคัญและการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงและยาวนานเกินกว่า 2,000 ปี จนถึงปัจจุบันเรายังเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์นี้ที่มีผลต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านพลังของความร่วมมือกับจีนเป็นสิ่งที่สำคัญ

จีนกลาง ภาษาโลกยุคใหม่

ความสามารถทางด้านภาษา นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ได้แค่ช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่ยังช่วยสานสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นยังเป็นเสมือนประตู่สู่โอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นในเชิงติดต่อทำธุรกิจ หากสามารถพูดภาษาของคู่เจรจาได้ ถือว่าได้เปรียบอย่างมาก ยุคก่อน ๆ เราอาจคุ้นเคยกับการสนับสนุนให้พูดภาษาที่สอง ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันโดยทั่วไปซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

Soft Skills ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี

ทักษะทางอารมณ์และสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ต่าง ๆ เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos