HCU Article
HCU More Than A University เพราะเราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย

HCU More Than A University คือ การเปิดมุมมองใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่แค่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ได้พลิกโฉมนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเข้มแข็งทางวิชาการ ผนวกกับอุดมการณ์ปณิธานรับใช้สังคม จัดตั้งเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพ และด้านจีนศึกษาครบวงจร โดยในครั้งนี้เราจะมาแนะนำว่า ศูนย์บริการสุขภาพและจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีอะไรบ้าง  

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง โดยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรื่องรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษาเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาลัยไม่ว่าคุณจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเอง และ Lifelong Learning เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สุขภาพดีสร้างได้ เทคนิคดี ๆ เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

ชื่อว่าหลายๆ ท่าน มีเป้าหมายที่จะตั้งใจเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ที่มีสุขภาพดีขึ้น เรามีเทคนิคดี ๆ เป็นแนวทาง รับรองว่าถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำนี้สุขภาพจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

รู้จีนรู้จริง เปิดพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของชาวจีน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกคือ ผู้บริโภคชาวจีน ด้วยสภาพเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไป บทความนี้จึงเป็นแนวทางให้เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวจีน ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผน วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos