HCU Article
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของอำนาจและความสัมพันธ์เชิงอำนาจจากผู้มีอำนาจ (หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน) ลงมาสู่ประชาชนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องการจัดการด้วยตนเองของประชาชนในการดำเนินงานโครงการพัฒนา การร่วมคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเองภายใต้หลักการทำงานบนความร่วมมือ การยินยอม หรือการทำงานเพื่อชุมชนด้วยความสมัครใจ การเรียนรู้ร่วมกัน และการลงมือปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เจาะลึกความต้องการของคน Gen Z ปี 2020

การตลาดตอบโจทย์ Gen Z มีความเป็นครีเอเตอร์ (Creator) สูง สร้างตัวตนบนโลกโซเชียลมีเดีย แบรนด์ควรใส่ใจกลุ่มลูกค้าวัยนี้ เพราะจะช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ช่วยสร้าง Brand Awareness บนสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ควรสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูดความสนใจคน Gen Z 

ธุรกิจจีน : China City Tier System

     เมื่อกล่าวถึงตลาดจีน หลายท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าประเทศจีนถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากรที่มีมากถึง 1,430 ล้านคน  แต่การเจาะตลาดจีนนั้นจะสนใจเพียงแค่จำนวนประชากรจีนอย่างเดียวคงไม่พอ การทำการตลาดในจีน ไม่ควรมองประเทศจีนเป็นภาพเดียวกันทั้งประเทศ แต่ควรที่จะต้องเจาะลึกไปตามกลุ่มเป้าหมาย ตามระดับเมืองต่าง ๆ ของประเทศจีนด้วย เนื่องจากแต่ละระดับเมืองของประเทศจีนมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน

รู้จีนไม่ตกเทรนด์แน่!!!

     ถ้าเลือกเรียนภาษาสักหนึ่งภาษา ที่ไม่ใช่ภาษาที่เราพูดได้ อ่านออก เขียนเป็น อย่างภาษาไทยแล้ว “ภาษาจีน”(汉语H3ny^ )เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียว อาจเป็นเพราะตัวเลขก็ไม่ใช่ทาง ภาษาอินเตอร์อื่นๆก็ไปไม่ถึง หลายๆ คนจึงตัดสินใจเรียน “ภาษาจีน” ไม่ว่าจะเหตุผลอะไร แต่มันคือการตัดสินใจ ที่ถูกทางแน่ๆ

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos