กำหนดการวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ 
วันอาทิตย์ที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
************************************************************

เวลา ๘.๓๐ – ๙.๔๕ น.  

- แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์   

 

- พิธีวางพวงมาลัยดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  

 

โดย ทายาท ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

 

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ  แขกผู้มีเกียรติ 

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตัวแทนคณะวิชาและหน่วยงาน

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  

- ทุกคนพร้อมกัน ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

- อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์) กล่าวเปิด  

 

 - พิธีสดุดีเกียรติคุณ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์

 

- ขับร้องประสานเสียงประกอบวีดีทัศน์

 

- การแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตภาพ ชุด “๑๑๐ ปี ชาตกาลผู้ปลูกกุศลในแผ่นดิน”  

เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น.  

- พิธีมอบทุนพี่ช่วยน้องและทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม โดย อธิการบดี 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์)  

 

- พิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสา พร้อมโล่ที่ระลึก โดย คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์

 

- คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กล่าวขอบคุณ

เสร็จพิธี


            

หมายเหตุ     โปรดแต่งกายสุภาพ     


HCU Article
การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

Soft Skills ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี

ทักษะทางอารมณ์และสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ต่าง ๆ เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ออฟฟิศซินโดรม โรคของคน Gen ใหม่ ดูแลอย่างไรไม่ให้เรื้อรัง

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรือใช้ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความผิดปกติของระบบในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือดวงตา เป็นต้น

ภาษาที่ 2 และที่ 3 ทักษะที่จำเป็นกับโลกยุคปัจจุบัน

เพราะในโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดนเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาท รวมถึงองค์ความรู้ที่มีมากกว่ายุคก่อน ทำให้กำแพงด้านภาษากำลังถูกทะลายลงอย่างรวดเร็ว ภาษาที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นทักษะที่ถูกยกเป็นอันดับต้น ๆ ที่ควรมีของเด็กยุคใหม่

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos