ม.หัวเฉียวฯ รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

2016-07-04

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  คณะทำงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง  และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  นำเสนอการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของอาคารบรรณสารเพื่อรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน  2559 ณ ห้องสื่อประสม  ชั้น 2 อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกอาคารเป็นสำนักงานสีเขียวซึ่งอาคารบรรณสารเป็นอาคารแรกที่ส่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้