พิธีมอบหมวกทองคำ

2016-12-09

พิธีมอบหมวกทองคำ จากการประเมินผลวินจักรยานยนต์สาธารณะเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย อันเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน และลดการสูญเสีย วินที่ได้รับการประเมินมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ วินเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัล "หมวกทองคำ" และใบกระกาศฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ วินเฉลิมพระเกียรติ ถนนวัดศรัวารีน้อย บางพลี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559