มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สานต่อความสำเร็จโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ เดินหน้าเปิดตัวรุ่นที่ 3 สนับสนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ภาษาจีนในช่วงเยาว์วัย

 

     หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ รุ่นที่2" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2567 ที่ผ่านมา จึงมีเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่สนใจเรียนภาษาจีนระบบใหม่ เน้นความสนุกสนานในการเรียน ผ่านรูปแบบกิจกรรมและเกมส์สนุก ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อช่วยให้น้อง ๆ จดจำและเข้าใจคำศัพท์อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้น ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงได้จัดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ รุ่นที่ 3" ขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง ได้เรียนภาษาจีนด้วยความสนุกสนานอย่างมีคุณภาพ

 

     โครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" เกิดขึ้นจากดำริของ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่เยาวชนไทยควรได้มีโอกาสเริ่มเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ในช่วงเยาว์วัย ถือเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมและสร้างพัฒนาการทางภาษาได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนภาษาจีนในระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย จึงได้แต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการสร้างรากฐานภาษาจีนให้เข้มแข็ง" ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 10 ท่าน โดยมี "นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์" เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดโครงการนำร่อง คือ  "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" จัดสอนโดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเน้นภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด "สนุกเล่น สนุกเรียน" ตลอดกิจกรรมมีอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ในระหว่างรอบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองยังได้เข้าคอร์สเรียนภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ  ได้อีกด้วย และที่สำคัญสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
โครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ รุ่นที่ 3" จัดสอน 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตยศเส 
 


HCU Article
ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ความสำคัญและการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงและยาวนานเกินกว่า 2,000 ปี จนถึงปัจจุบันเรายังเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์นี้ที่มีผลต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านพลังของความร่วมมือกับจีนเป็นสิ่งที่สำคัญ

จีนกลาง ภาษาโลกยุคใหม่

ความสามารถทางด้านภาษา นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ไม่ได้แค่ช่วยให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่ยังช่วยสานสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นยังเป็นเสมือนประตู่สู่โอกาสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นในเชิงติดต่อทำธุรกิจ หากสามารถพูดภาษาของคู่เจรจาได้ ถือว่าได้เปรียบอย่างมาก ยุคก่อน ๆ เราอาจคุ้นเคยกับการสนับสนุนให้พูดภาษาที่สอง ภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันโดยทั่วไปซึ่งก็คือ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

Soft Skills ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี

ทักษะทางอารมณ์และสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ต่าง ๆ เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos