พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 34 ปีการศึกษา2559

2017-01-18

โดยในช่วงเช้าเวลา 10.00-11.30 น. มีกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์พบผู้ปกครอง และช่วงบายเวลา 13.00-16.00 น. พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 34  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ