คณะผู้บริหาร มฉก. เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่

2017-01-23

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เขตดินแดง กทม.