ชาว มฉก.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

2017-01-23

ชาว มฉก.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ผ่านมา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วิทยาเขตบางพลี)