รับมอบหนังสือสารคดีจีน และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ

2017-03-24

รศ. ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รศ. ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารคดีจีน และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ จาก คุณวิวัฒน์  วิชิตบุญญเศรษฐ และ นสพ.กิจ  สุนทร  เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำหนังสือไปใช้ประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด มฉก. ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560