อธิการบดีรับรางวัล Thailand Energy Awards 2017

2017-08-30

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 รางวัลผู้บริหารผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติ หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560