คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อและแพทย์แผนจีน จัดโครงการรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ ๒๕๖๘ ปี

2017-11-08 15:55

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อและแพทย์แผนจีน จัดโครงการรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ ๒๕๖๘ ปี ในงานมีพิธีสักการะท่านปรมาจารย์ขงจื่อ นิทรรศการประวัติและคำสอน การขับร้องประสานเสียงคำสอนของขงจื่อ การแสดงรำมวยปาต้วนจิ่น ศิลปะการชงชา การแสดงลูกข่างจีน ตัดกระดาษจีน การเขียน-วาดภาพจีน การตรวจร่างกายด้วยแพทย์แผนจีน ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1