คณะอำนวยการจัดการแข่งขันไท้เก๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3

2017-11-10 15:25

คณะอำนวยการจัดการแข่งขันไท้เก๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3  เนื่องในโอกาสครบรอบ  25  ปี  มฉก.  ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการรำมวยไท้เก๊กหมู่  24  ท่าของนักศึกษา จำนวน 1,000 คน ณ สนามกีฬา และการแข่งขันไท้เก๊ก ณ หอประชุม มฉก. ทั้งนี้ก่อนวันแข่งขันกำหนดจัดเสวนาในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก Prof.Li De Yin ปรมาจารย์ไท้เก๊กเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มฉก.