การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3

2017-11-26 11:09

ไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษา 2551  ได้บรรจุวิชาการรำไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษา  ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร  ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนไท้เก๊กมาแล้วกว่า 27,000 คน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้ริเริ่มจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน  2560  เวลา 07.00-17.30 น. ณ หอประชุม มฉก. จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี  คุณวิรุฬ  เตชะไพบูลย์  เป็นประธานในพิธี  การแข่งขันปฐมฤกษ์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ในศาสตร์ของไท้เก๊ก  ภายในงานมีการแสดงรำไท้เก๊กของนักศึกษา มฉก. จำนวน  1,000 คน  การแข่งขัน ไท้เก๊ก 7 ประเภท   และมีชุดการแสดงรำไท้เก๊กที่มีความสวยงามจากชมรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากปรมาจารย์ไท้เก๊ก  หลี่ เต้อ อิง (Professor Li De Yin) เข้าร่วมงานและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศ