พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 35

2018-01-17 09:54

     ผศ.ดร.สายใจ  พัวพันธ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในงาน “ก้าวแรกสู่การพยาบาลด้วยหัวใจนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 35” ภายในงานมีพิธีมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล รวมถึงเกิดความรักความผูกพัน ความศรัทธา และความภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม มฉก.