มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจีน

2018-02-07 08:58

สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ ศ.นพ.สี่ว์เจี้ยนกวน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกันเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี โดยมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่กว่า 800 คน 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีแนวคิดในการยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนและเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจีน คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้จะร่วมมือกันเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนชั้นสูงมีกำลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนาผลักดันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการแพทย์แผนโบราณของประเทศไทยและจีนให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป