หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ แถบลุ่มแม่น้ำโขงท่าเรือพาณิชน์เชียงแสน

2018-03-26 15:04

คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1 สัมมนา โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคของ นักธุรกิจไทย กับ ระบบโลจิสตกส์บนระเบียงเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน และร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหอการค้าเชียงราย และศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ แถบลุ่มแม่น้ำโขงท่าเรือพาณิชน์เชียงแสน ด่านกรมศุลกรกรเชียงของ จ.เรียงราย เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561