โครงการ International day 2017

2018-03-26 15:09

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ International day 2017 เสวนาเรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ในงานมีการแสดง การแต่งกาย และการทำอาหารประจำชาติ ณ บริเวณลานหน้าห้อง 2-113 และ 2-114 ชั้น1 อาคารเรียน2 ที่มาหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ