ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 10 องค์กรในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย

2018-07-18 16:56

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเสนอผลการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 10 องค์กรในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย 2.วัดหัวคู้ 3.วัดปากคลองมอญ 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศีรษะจรเข้น้อย 5.โรงเรียนวัดหัวคู้ 6.โรงเรียนปากคลองมอญ 7.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศีรษะจระเข้น้อย 8.ชมรมผู้สูงอายุตำบลศีรษะจระเข้น้อย 9.บริษัทจำกัดมหาชน บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และ 10.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการศรีวารีพาวิลเลี่ยม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2