พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

2018-07-26 11:52

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561  โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ